86038127

چشم انداز و ماموریت

مي خواهيم در گستره وسيع ميهنمان، با بهره گيري از دانش و تجربه کارشناسان و استفاده از بهترين فن آوري ها در عرصه صنعت ساختمان سازی حضوری پررنگ داشته و همچنین با ساخت راههايي با کيفيت و ايمن پيوند انسانها را از ميان دشت ها و کوهها و از فراز رودها به سلامت و شادي امکان پذير سازیم و در ایجاد زيرساخت هاي عمراني کشور فعالانه مشارکت کنيم.

چشم انداز شرکت سامان بيس در این راه تبدیل شدن به يکي از پنج شرکت برتر در کشورعزیزمان ايران و يکي از نام هاي شناخته شده تجاري در شرکت هاي عمرانی با ارائه الگوهای برتر در سطح بین الملل می باشد.

بی شک در این راه با اراده ای پولادین گام بر می داریم "برای ما بن بستی وجود ندارد ، یا راهی خواهیم یافت و یا راهی خواهیم ساخت"