86038127

خط مشی ها

خط و مشی

شرکت مهندسی سامان بیس در تاریخ 16 اردیبهشت سال 82 جهت اجرای پروژه های راهسازی و ساختمانی به ثبت رسیده و فعاليت خود را در قالب ارائه خدمات فنی و مهندسی مربوط به طرحهای عمرانی آغاز نموده است .

مشی شرکت آن است که در جهت موفقیت بلند مدت سازمان در اجرای پروژه های عمرانی با هدف جلب رضایت مردم به عنوان استفاده کنندگان مستقیم طرحهای بهره برداری شده با انجام اقدامات زیر گام بردارد .

 

 1- ارتقاء نظام رتبه بندی شرکت از طریق بکارگیری فن آوریهای پیشرفته و جذب نیروی انسانی کارآمد و آموزش تخصصی آنان در سطوح فنی و مدیریتی

 2- دستیابی به رضایت کارفرمایان و جلب اعتماد آنان با تاکید بر روش های علمی و استانداردهای فنی و مدیریتی

 3- ایجاد تعهد اخلاقی و کاری در پرسنل بوسیله ارج نهادن به ایشان – مشارکت در تصمیم گیری ها و ارتقاء کیفیت زندگی آنان

 4- جلوگیری از اتلاف منابع و مدیریت مصرف مصالح و انرژی

 5- تلاش برای بهبود مستمر در نتایج کمی و کیفی طرحهای اجرائی بوسیله اصلاح فرایندها با محوریت فن آوری اطلاعات

6- پایبندی به اجرای دقیق پروژه ها بر طبق برنامه زمان بندی و با کیفیت مورد توافق در قرارداد

 

مدیریت شرکت با نگرش اصولی بر پایه مشارکت همگانی پرسنل متعهد می شود با سازماندهی و بازنگری فرایندها و فراهم نمودن منابع لازم جهت تحقق اهداف خط مشی مطابق با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت (2015-9001 ISO) بستر لازم را جهت تداوم و پویائی این سیستم فراهم آورد .

مدیریت از سرمایه های اصلی شرکت، یعنی از کارکنان نیز انتظار دارد ضمن تعهد به درک و برقراری این خط مشی با ایجاد فضای همدلی و همکاری و تکیه بر اصول نظم و ارتقاء تخصص، تلاش و همکاری لازم را در جهت استقرار کامل سیستم مدیریت کیفیت بنمایند .  

 

خط مشی ایمنی و بهداشت

 1. رعايت الزامات قانوني والزامات قراردادي كارفرما در ارتباط با مقررات ايمني و بهداشت و محيط زيست شغلی که در حوزه فعالیت شرکت کاربرد دارند با رعایت استانداردهای کیفیت محصول

 2. پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش ریسک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها تا حد قابل قبول ، بمنظور حفاظت از محیط زیست و نیروی انسانی شاغل در جهت تحقق توسعه پایدار

 3. پایش ، ارزیابی وبهبود مستمرعملکرد بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست از طریق تعیین استانداردهای عملیاتی، آموزش ، ارزیابی ها وممیزی ها

 4. دريافت و آناليز مستمر اطلاعاتی که موجب بروز حوادث، بيماری و آسیب‌ديدگی در شرکت می‌گردند تا با تمرکز و کنترل بر عوامل ايجاد اين آسيب‌ها، ريسک بروز آنها کاهش يابد

 5. آموزش و استفاده از دانش حرفه اي كاركنان به منظور ترويج و گسترش فرهنگ کاری ايمن و عاری از خطر و آگاه کردن پرسنل در رابطه با موضوعاتی که سلامت و ايمنی آنها را به خطر می‌اندازد

 6. آموزش پيمانكاران و الزام قراردادي آنان به رعايت الزامات تدوين شده شركت در ارتباط با مقرارت ايمني و بهداشت و محيط زيست

 7. اختيار متوقف کردن کار توسط مسئولان ايمني و بهداشت و محيط زيست شركت در صورت مواجه با خطرات با شدت بالا و متوسط