88854026

عملیات زیرسازی قطعه 6 راه آهن قزوین-رشت-انزلی

کارفرما: شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

محل اجرا: استان گیلان

كارفرما: شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
 
پیمانکار: شرکت سامان بیس
 
محل اجرا: احداث زیرسازی قطعه 6 راه آهن قزوین-رشت-انزلی حد فاصل جاده جیرده تا پیر بازار رشت( 050+185 الی 000+202 ) شامل تکمیل عملیات زیرسازی اعم از خاکریزی ، اجرای ابنیه فنی تیپ و پل دستگاه های بزرگ
 
اهداف کلی پروژه
 
تسهیل در عبور و مرور مردم استان گیلان
 
صرفه جویی در میزان مصرف سوخت
 
کاهش حجم ترافیک و تصادفات در این مناطق
 
ارتباط منطقه آزاد بندر انزلی با خطوط ریلی کشور
 
بخش های اجرایی پروژه عبارتند از:
 
خاکبرداری و زیرسازی
 
اجرای ابنیه فنی تیپ
 
اجرای ابنیه فنی تیپ
 
احجام كلي پروژه
 
خاكبرداري 1,305,246متر مكعب ----- خاكريزي 1,134,979متر مكعب ----- آرماتور 1340 تن
 
قالب بندی 56,500 مترمربع----- بتن 46,000متر مكعب ----- پی کنی 35,800مترمکعب