86038127

بازدید نماینده مجلس شهر رباط کریم و بهارستان و مدیر کل اداره راه استان تهران از پروژه کمربندی

در مورخ 99/2/28 جناب آقای نوروزی نماینده محترم شهرهای رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی و جناب آقای مهندس محبت خواه مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی استان تهران در محدوده اجرای پروژه احداث کمربندی جنوب غربی رباط کریم اسلامشهر حضور یافته و از مراحل عملیات اجرایی عملیات خاکی و ابنیه پل و تقاطعات غیرهمسطح بازید بعمل آوردند. لازم به ذکر می باشد طی بازدید فوق قول داده شد تا با پیگیری های ویژه ، اعتبارات این پروژه از مراجع قانونی لحاظ و جهت پیشرفت هرچه سریعتر به پروژه تزریق گردد. همچنین تصریح شد تا قطعه ای از پروژه برای افتتاح طی سال جاری آماده و شرکت سامان بیس و مشاور پروژه مکلف به ارائه برنامه زمانبندی مشخص برای اجرای این مهم شده اند.