پیام مدیر عامل

اردشیر قربانی

" سامان بيس " از جمله شرکتهايي است که به منظور تامين زير ساختهاي عمراني جهت تحقق برنامه توسعه کشور و رفع نيازهاي مهندسي نهادها و دستگاه هاي اجرايي تاسيس شد و با کسب رتبه يك در شاخه ابنیه و راه و ترابری نقش مهمي را در اجراي پروژه‌های ملي بویژه درحوزه صنعت ساختمانی و راهسازی ايفا نماید. مديريت شرکت، با نگرش اصولي بر پايه ي مشارکت همگاني کارکنان و بازنگري فرايندها و فراهم نمودن منابع لازم مطابق با الزامات استاندارد مديريت يکپارچه IMS بستر لازم را جهت تداوم و پويائي این شرکت فراهم آورده است.چشم انداز شرکت سامان بيس تبدیل شدن به يکي از شرکت هاي برتر در صنعت ساختمانی و راهسازي در سطح ايران و بين الملل با ارائه الگوهاي برتر است. بی شک در این راه با اراده ای پولادین گام برمی داریم.