مراسم افتتاحیه پروژه زیرگذر محمد شهر با حضور وزیر محترم کشور و هیئت همراه